SUORGANIZATORI KONFERENCIJE

PARTNER KONFERENCIJE

„Fasadni sistemi i ventilirajuće obloge“

Konferencija se bavi osnovnim elementom objekta – zidom. Plašt objekta ili fasadni zid je jedan od najbitnijih elemenata u vizualnom doživljaju objekta po pitanju ostvarivanja ugodnosti korištenja istog. Boje fasade kao i materijali za završnu obradu su jedan od ključnih elemenata za budući identitet objekta u prostoru kao i njegovo redovno održavanje. Na konferenciji se iznose regulative i standardi u oblasti energetske efikasnosti, prezentiraju dosadašnja iskustva u procesu „utopljavanja“ stambenih objekata, te preispituju naučna, i tehnološka dostignuća kao i profesionalna opredjeljenja u kontekstu proizvodnje i primjene materijala za toplinsku izolaciju i završnu obradu fasadnih zidova. Kroz konferenciju se prezentiraju tradicionalni i savremeni pristupi i materijali za „utopljavanje“ i završnu obradu, njihove prednosti i uslovi za primjenu kao i mogućnosti za poboljšanja.

sponzori

PARTNERI, IZLAGAČI I PRIJATELJI

PARTNERI, IZLAGAČI I PRIJATELJI

Eksluzivni televizijski partner

Eksluzivni radijski partner

MEDIJSKI SPONZORI

MEDIJSKI SPONZORI

SFERA 2019: Fasadni sistemi i ventilirajuće obloge

Tehnologija betona 2021