GOSTUJUĆI PREDAVAČI

PRVI DAN 29.03.2022.10:00 – 15:00 PREDAVANJE NA TEME

1. Fasadni sistemi
2. Ventilirajuće obloge
3. Staklene fasade

DRUGI DAN 30.03.2022.10:30 – 12:00 PREDAVANJE NA TEME

1. Energetska efikasnost u zgradarstvu
2. Toplinska izolacija
3. Zvučna izolacija

DRUGI DAN 30.03.2022.12:30 – 15:00 PREDAVANJE NA TEME

1. BIM u arhitekturi fasada
2. Fasadni sistemi u arhitekturi
3. Panel diskusija