IZVJEŠTAJ SA XI KONFERENCIJE ”SFERA 2022: FASADNI SISTEMI I VENTILIRAJUĆE OBLOGE”

XI konferencija ”Sfera 2022: Fasadni sistemi i ventilirajuće obloge” održana je 29. i 30. Marta 2022 godine u Sarajevu, u Hotelu Hills, u organizaciji kompanije Sfera d.o.o. Mostar, a u suorganizaciji Građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić Mostar, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta Zagreb, te u partnerstvu sa Institutuom za standardizaciju BiH.

22 regionalne kompanije podržale su konferenciju, a učesnici su imali priliku uživati u predavanjima regionalnih stručnjaka, te je na jednom mjestu komunicirala struka i nauka, iznosila stavove, mišljenja, i time je otvorena mogućnost za uspostavljanje domaće i međunarodne saradnje.
Cilj organizatora osim konferencijskog i edukativnog dijela bio je i osigurati učesnicima kvalitetan ambijent za održavanje poslovnih sastanaka i prezentacija, a sve u cilju unapređenja poslova. Naučno stručne konferencije iz oblasti građevinarstva i arhitekture postale su tradicionalne i prepoznate u cijelog regiji kao respektabilan događaj koji spaja struku i nauku.
Konferencija je trajala dva dana, te pored predavanja sponzora i partnera, stručnjaka i profesora, drugog dana je održana i panel diskusija o temi konferencije gdje se razvila zanimljiva i korisna interakcija, sa naglascima o zaključku konferencije i budućim koracima za poboljšanje rada.

Sponzori, partneri i izlagači konferencije su tržišni lideri, te su putem prezentacija i izložbenih štandova ukazali na novitete i trendove.

Sponzori konferencije su: Terrasit Insulation, Baumit, Sika, Eps Laštro, Feal, Fundermax, Krug, Alumil.

Partneri: Metal tehnologija, Knauf Insulation, Ejot, Knauf, Iso Span, Xella, Austrotherm, TKK, Laminam.

Izlagači i prijatelji: Lunos, Proventuss, Ceresit, Senigor, Sport net inženjering.

Jedan od noviteta na konferenciji ove godine je što su organizatori u saradnji sa izlagačem Baldinistudio iz Zagreba i kompanijom Baumit d.o.o. nagradili studente Građevinskog fakulteta Džemal Bjedić Mostar, Arhitektonskog fakulteta Sarajevo, te Građevinskog fakulteta Sarajevo sa edukacijom.

Konferencija je održana sa ciljem da kroz tematski i sadržajni koncept poveže nauku, struku i obrazovanje na polju građevinarstva sa naglaskom na fasade u građevinarstvu. Programom konferencije su obuhvaćene raznovrsne i aktuelne teme iz oblasti arhitekture, građevinarstva, trenutnih aktuelnih projekata, te noviteta i trendova u sektoru fasada u građevinarstvu.

Zaključci konferencije:

U sklopu konferencije održane su tematske jedinice: Fasadni sistemi, Ventilirajuće obloge, Staklene fasade, Energetska efikasnost u zgradarstvu, Toplinska izolacija, Zvučna izolacija, BIM u arhitekturi fasada, Fasadni sistemi u arhitekturi, te Panel diskusija.

Tokom dva dana održano je ukupno 19 tematskih predavanja iz gore navedenih tematskih jedinica, kao i panel diskusija o temi konferencije tokom koje se razvila dvosmjerna i interaktivna komunikacija između govornika i posjetilaca.

Teme uvodnih i komercijalnih predavanja bile su raznovrsne, a u vremenu pauze učesnici su imali priliku upoznati se sa novostima i tehnologijama u sektoru gradnje kada su u pitanju fasade, i to kroz komunikaciju sa predstavnicima kompanija sponzora, partnera i izlagača konferencije, te interaktivnim dijalogom, o mogućnosti saradnje i uspostavljanjem novih trendova na tržištu.

Kroz uvodna predavanja i panel diskusiju održanu drugog dana konferencije, doneseni su i zaključci konferencije, kao primarni cilj nastavka iste i to:

  1. Bosna i Hercegovina treba usvojiti standarde i EU kodove, kako bi se što prije uključila u aktuelne trendove
  2. Veza između proizvođača materijala, projektanata, izvođača i obrazovnih institucija mora biti intenzivnija
  3. Obrazovanje radnika u procesu izrade materijala, gradnje objekata i rekonstrukcija objekata mora pratiti trendove i potražnju na tržištu
  4. Energijska efikasnost je imperativ, pogotovu u današnjem svijetu- objekti, kako novi, tako i postojeći, moraju imati obzira prema okolišu i pratiti EU legislativu
  5. Neophodno je da se rad inženjera koordinira i objedini, tako da se oformne timovi koji će brže i efikasnije ragovati na sve zahtjeve (arhitekti, građevinski, mašiski, elektro inzinjeri, dizajneri i ostali).

I DAN
TEMATSKA JEDINICA: FASADNI SISTEMI, VENTILIRAJUĆE OBLOGE, STAKLENE FASADE

Tema: ”Uloga ISBIH-a i značaj standardizacije u oblasti fasadnih sistema”
Hafiza Zametica, stručna savjetnica za standardizaciju
Institut za standardizaciju BiH

Tema: ”Primjena Baumit proizvoda na projektima stambenog karaktera”
doc.dr. Haris Bradić
AFS i Neufeld&Bradic Architecture

Tema: ”Od inovativnog visoko energetski učinkovitog projekta do iskustava”
red.prof.art. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema: ”Vatrootporni materijali – studija slučaja”
Goran Tešić, dipl.ing.arh.
Fundermax d.o.o.

Tema: ”Skyline Beograd – od ideje do novog simbola grada”
Krešo Naletilić, dipl.ing. strojarstva
Feal d.o.o.


Tema: ”Is it necessary to fix quality on the façade?”
Klaus Neuhauser, regional sales manager Austria&South-East Europe, Trespa International B.V.
Krug d.o.o.

Tema: ”Fasada – prvi utisak o objektu”
Muhamed Serdarević, dipl.ing.arh.
Suosnivač i partner ”Normal arhitektura” d.o.o.

Tema: ”Sika fasadni sistemi i dodatni materijali”
Edin Hajrulahović, manager
Sika BH d.o.o.

Tema: ”Fasade budućnosti”
prof.dr. Maja Popovac dipl.ing.arh.
Građevinski fakultet ”Univerzitet Džemal Bijedić” Mostar

Tema: ”Barcode Cladding”
Stefan Petrović, dipl.ing.arh. inženjerski konsultant
Alumil BiH

Tema: ”Stambeno-turistički objekat Vento di Mare”
Nikola Radović, dipl.ing.arh.
Izvršni direktor kompanije NRA Atelier d.o.o. Podgorica

II DAN
TEMATSKA JEDINICA: ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU, TOPLINSKA IZOLACIJA, ZVUČNA IZOLACIJA

Tema: ”Fasadni sistemi u funkciji energijske efikasnosti”
MA Amila Ivazović-Brčaninović, dipl.ing.arh.
Ceteor d.o.o. Sarajevo

Tema: ”EPS GFK PLUS Vrhunska toplinska izolacija fasada”
Ivica Šitum, dipl.ing. strojarstva
Tehnički direktor Eps laštro d.o.o.

Tema: ”Važnost fizike zgrade/fasadnih sistema u projektima EE u zgradarstvu”
Amela Užičanin, voditeljica odjela za energijsku efikasnost
nLogic Advisory

Tema: ”Zvučna izolacija zidova u stambenim zgradama”
Jelena Predić, dipl.ing.građ.
Ytong BH d.o.o.

TEMATSKA JEDINICA: BIM U ARHITEKTURI FASADA, FASADNI SISTEMI U ARHITEKTURI

Tema: ”BIM u arhitekturi fasada”
Gianmarco Ćurčić Baldini
Direktor kompanije Baldinistudio Zagreb

Tema: ”Stambeno poslovni objekat CINEMA TOWER u Banja Luci”
Jelena Popović, dipl.ing.arh.
GP “Gradip”AD Prnjavor
Vanja Šikman, master ing.arh.
Maurer&Partner Beč

Tema: ”Stakleni fasadni sistem objekta kulturno istraživačkog centra”
Nikola Popović, mast.ing.arh
Vlasnik biroa pop.arh

Tema: ”Stambeno poslovni objekat Casa Mia”
dipl.ing.arh. Aleksandar Lilić
Direktor projektnog studija “Grad Projekt” Banja Luka

”SFERA 2022: FASADNI SISTEMI I VENTILIRAJUĆE OBLOGE”