Program

29.03.20222.
Fasadni sistemi
Ventilirajuće obloge
Staklene fasade

 • 09:00 – 10:00 Registracija učesnika
 • 10:00 – 10:20 Ceremonija otvaranja konferencije
 • 10:20 – 10:50 ”Uloga ISBIH-a i značaj standardizacije u oblasti fasadnih sistema, toplotne i zvučne izolacije i energetske efikasnosti”

Hafiza Zametica, stručna savjetnica za standardizaciju

Institut za standardizaciju BiH

 • 10:50 – 11:05 ”Primjena Baumit proizvoda na projektima stambenog karaktera”
doc.dr. Haris Bradic, AFS i Neufeld&Bradic Architecture, Baumit d.o.o.
 • 11:05 – 11:40 ”Od inovativnog visoko energetski učinkovitog projekta do iskustava”

 red.prof.art. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • 11:40 – 11:55 ”Vatrootporni materijali – studija slučaja”

Goran Tešić, dipl.ing.arh, Fundermax

 • 11:55 – 12:10 ”Skyline Beograd – od ideje do novog simbola grada”
Krešo Naletilić, dipl.ing. strojarstva, Feal d.o.o.
 • 12:10 – 12:50 Pauza za kafu
 • 12:50 – 13:05 ”Is it necessary to fix quality on the façade?”

Klaus Neuhauser, regional sales manager Austria&South-East Europe, Trespa International B.V., Krugd d.o.o.

 • 13:05 –  13:30 ”Fasada – prvi utisak o objektu”

Muhamed Serdarević, dipl.ing.arh.

Suosnivač i partner “Normal arhitektura” d.o.o.

 • 13:30 – 13:45 ”Sika fasadni sistemi i dodatni materijali”

Edin Hajrulahović, manager firme Sika BH d.o.o.

 • 13:45 – 14:15 ”Fasade budućnosti”

dr. Maja Popovac

Građevinski fakultet ”Univerzitet Džemal Bijedić” Mostar

 • 14:15 – 14:30 ”Barcode Cladding”

Stefan Petrović, dipl.ing.arh., inženjerski konsultant u Alumil BiH

 • 14:30 – 15:00 ”Stambeno-turistički objekat Vento di Mare”

Nikola Radović, dipl.ing.arh.

Izvršni direktor kompanije NRA Atelier d.o.o. Podgorica

30.03.2022.
Energetska efikasnost u zgradarstvu
Toplinska izolacija
Zvučna izolacija

 • 09:30 – 10:30 Registracija učesnika
 • 10:30 -11:00 ”Fasadni sistemi u funkciji energijske efikasnosti”

MA Amila Ivazović-Brčaninović, dipl.ing.arh.

Ceteor Sarajevo

 • 11:00 – 11:15 ”EPS GFK PLUS Vrhunska toplinska izolacija fasada”

Ivica Šitum, dipl.ing. strojarstva, tehnički direktor Eps laštro d.o.o.

 • 11:15 – 11:45 ”Važnost fizike zgrade/fasadnih sistema u projektima EE u zgradarstvu”

Amela Užičanin, voditeljica odjela za energijsku efikasnost nLogic Advisory

 • 11:45 – 12:00 ”Zvučna izolacija zidova u stambenim zgradama”

Jelena Predić, dipl.ing.građ. Ytong BH d.o.o.

 • 12:00 12:40 Pauza

BIM u arhitekturi fasada

Fasadni sistemi u arhitekturi

Panel diskusija

 • 12:40 – 13.10 ”BIM u arhitekturi fasada”

Gianmarco Ćurčić Baldini

Direktor kompanije Baldinistudio Zagreb

 • 13:10 – 13:30 ”Stambeno poslovni objekat CINEMA TOWER u Banja Luci”

Jelena Popović, dipl.ing.arh. projektant gradilišta u GP”GRADIP”AD u Prnjavoru

Vanja Šikman, master ing.arh. projektant u arhitektonskom birou Maurer&Partner u Beču.

 • 13:30 – 13:50 ”Stakleni fasadni sistem objekta kulturno istraživačkog centra”

Nikola Popović, mast.ing.arh
Vlasnik biroa pop.arh

 • 13:50 – 14.10 ”Stambeno poslovni objekat Casa Mia”
dipl.ing.arh. Aleksandar Lilić

Direktor projektnog studija “Grad Projekt” Banja Luka

 • 14.10 – 14:55 Panel diskusija o temi konferencije
 • 14:55 – 15:00 Zatvaranje konferencije

PREUZMITE PROGRAM U PDF

SFERA 2022:„FASADNI SISTEMI I VENTILIRAJUĆE OBLOGE“